Làng Cua Đồng

Tỷ giá
MÃ NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
AUD 16.856,49 16.856,49 17.109,77
EUR 24.095,77 24.095,77 24.384,23
GBP 26.989,60 26.989,60 27.422,73
JPY 211,84 211,84 215,89
USD 22.290,00 22.290,00 22.360,00
(Vietcombank)
 
(Sacombank)