Làng Cua Đồng

Tỷ giá
MÃ NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
AUD 15.419,88 15.419,88 15.776,77
EUR 25.425,81 25.425,81 26.268,24
GBP 29.320,26 29.320,26 29.789,78
JPY 208,30 208,30 216,56
USD 23.140,00 23.140,00 23.260,00
(Vietcombank)
 
(Sacombank)
Trang chủ > Thực đơn

Lẩu Cua Đồng

Field Crab hot pot

Giá tiền: 200 - 260,000vnd

Cơm Canh Cua Nấu Bầu

Gourd & Field Crab Soup with Rice (for 1 person)

Giá tiền: 37,000đ/phần/1người

cơm + canh cua rau muống

Water Morning Glory & Field Crab Soup with Rice (for 1 person)

Giá tiền: 37,000đ/phần/1người

Cơm Canh Cua Nấu Rau Nhút Khoai Sọ

Naptunia, Taro & Field Crab Soup with Rice (for 1 person)

Giá tiền: 37,000đ/phần/1người

Cơm Canh Cua Nấu Hoa Thiên Lý

Thien Lý flower & Field Crab soup with Rice (for 1 person)

Giá tiền: 38,000đ/phần/1người

Cơm Canh Cua Nấu Cải Xanh

Green Cabbage & Field Crab Soup with Rice

Giá tiền: 37,000đ/phần/1người

Cơm Canh Cua Rau Đay Mướp Hương

Local Rau Đay & Field Crab Soup with Rice (for 1 person)

Giá tiền: 37,000đ/phần/1người

Cơm Canh Cua Nấu Bầu

Gourd & Field Crab Soup with Rice (for 1 person)

Giá tiền: 28,000đ/phần/1người

cơm + canh cua rau muống

Water Morning Glory & Field Crab Soup with Rice (for 1 person)

Giá tiền: 28,000đ/phần/1người

Cơm Canh Cua Nấu Cải Xanh

Green Cabbage & Field Crab Soup with Rice

Giá tiền: 28,000đ/phần/1người

Cơm Canh Cua Nấu Hoa Thiên Lý

Thien Lý flower & Field Crab soup with Rice (for 1 person)

Giá tiền: 30,000đ/phần/1người

Cơm Canh Cua Nấu Bầu

Gourd & Field Crab Soup with Rice (for 1 person)

Giá tiền: 28,000đ/phần/1người

Cơm Canh Cua Nấu Rau Nhút Khoai Sọ

Naptunia, Taro & Field Crab Soup with Rice (for 1 person)

Giá tiền: 38,000đ/phần/1người

CANH SẤU NẤU SƯỜN NON( theo mùa)

Dracontomelum fruit cook with pork rib( with season)

Giá tiền: 65,000vnd

cơm + canh cải xanh nấu cá rô

anabas fish cooked with green cabbage soup

Giá tiền: 37,000đ/phần/1người

Cơm Canh Hến Nấu Rau Cần

Water Dropwort with Mussel and Rice (for 1 person)

Giá tiền: 37,000đ/phần/1người

Cơm Riêu Cua Nấu Mẻ + Rau Sống

Sour Field Crab Soup With Rice and Vegatables (for 1 person)

Giá tiền: 37,000đ/phần/1người

Cua Đồng Lăn Cốm

Field Crab with Young Rice Flakes

Giá tiền: 42,000đ/phần/1người