Làng Cua Đồng

Tỷ giá
MÃ NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
AUD 16.488,40 16.488,40 16.769,10
EUR 26.231,14 26.231,14 26.967,28
GBP 29.756,60 29.756,60 30.233,10
JPY 209,08 209,08 219,45
USD 23.155,00 23.155,00 23.245,00
(Vietcombank)
 
(Sacombank)
Trang chủ > Thực đơn > Cá

Chả Cá Thác Lác Chiên

Giá tiền: 50000

Chả Cá Thác Lác Hấp Cải Bẹ Xanh

Giá tiền: 80.000

Cá Rô ( Râm) Bí chiên giòn chấm mắm me

fried baby Anabas

Giá tiền: 47.000

Cá Chép Kho Giềng

well cooked Carp fish

Giá tiền: 50,000đ

Cá Bống Dừa Chiên Giòn

deep fried oletoris balia

Giá tiền: 47,000đ

Cá Bống Dừa Kho Tương Bần

oletoris balia cooked with soya bean sauce( northern style)

Giá tiền: 47,000đ

Cá Rô Hầm Nước Dừa

Field Anabas Stew With Coconut Juice

Giá tiền: 47,000đ