Làng Cua Đồng

Tỷ giá
MÃ NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
AUD 16.400,19 16.400,19 16.679,39
EUR 25.879,78 25.879,78 26.606,06
GBP 29.806,59 29.806,59 30.283,90
JPY 204,34 204,34 214,04
USD 23.155,00 23.155,00 23.255,00
(Vietcombank)
 
(Sacombank)
Trang chủ >

Data empty !