Làng Cua Đồng

Tỷ giá
MÃ NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
AUD 15.458,77 15.458,77 15.816,55
EUR 25.504,05 25.504,05 26.349,06
GBP 27.824,54 27.824,54 28.270,10
JPY 214,53 214,53 224,49
USD 23.145,00 23.145,00 23.265,00
(Vietcombank)
 
(Sacombank)